Sekretariatet er lukket fra 23. maj kl. 14 til og med 25. maj 2018

På grund af årsmøde i DANVA holder sekretariatet lukket de næste par dage.

Det er muligt at kontakte foreningens formand og næstformand - Se kontaktoplysninger under "bestyrelse".

Send evt. en mail og vi vil besvare den hurtigst mulig.

Har du husket at melde dig til årets store begivenhed?

Natur- og Miljøkonferencen afholdes i Herning den 6.-7. juni 2018 og sætter i år fokus på FNs Verdensmål.

Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

EnviNa er til for dig

EnviNa tager ansvar og vil være et kraftcenter indenfor kurser og netværk, så du bliver rustet til at løse den mangfoldighed af opgaver, du møder i hverdagen.

Bliv medlem

For KUN 300 kr. om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.200 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Kurser

Tilpasset tekst:

TM 19026 - Kursus om konkret udpegning af beskyttede sten- og jorddiger

Afholdes d. 30. maj. 2018.
Information og vidensdeling om konkret udpegning af beskyttede sten og jorddiger (efter § 2 i BEK nr 1190 af 26/09/2013)
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 16021 - Erfagruppe om Grønne råd - opstartsmøde.

Afholdes d. 12. jun. 2018.
Formålet er at etablere et netværk, der har fokus på erfaringsudveksling, videndeling og faglig udvikling ift. at varetage sekretariats- og udviklingsopgaver i tilknytning til de grønne råd. Formålet med opstartsmødet er: at konsolidere netværket og lære hinanden at kendeat udveksle forventninger og ønsker til erfa-gruppen at igangsætte den konkrete...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 10003 Drikkevandssikkerhed og beredskab på vandforsyninger

Afholdes d. 12. jun. 2018.
Kursets formål er at klæde kommunale tilsynsmedarbejdere på til at forholde sig til drikkevandssikkerhed og hygiejne i vandforsyningsanlæg. Hygiejne bør være en integreret del af den daglige drift. Mange beredskabssituationer skyldes problemer med hygiejne, både ved driftsforstyrrelser på ledningsnettet (renovering og brud), og ved den dagelige gang på vandværkerne. På temadagen...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 14010 - Regulering af affald til landbrugsjord

Afholdes d. 14. jun. 2018.
At få aktuel viden om reguleringen af affald til landbrugsjord
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13012 Naturbeskyttelse, herunder Natura2000

Afholdes d. 21. jun. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13014 Planlægning

Afholdes d. 29. aug. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning. Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er må...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 16020 - Naturårsmøde

Afholdes d. 29. aug. 2018.
At få ny viden om det der rører sig på naturområdet og at opbygge netværk blandt medarbejdere, der arbejder med pleje og administration af natur.
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 11003 - Temadag for risikosagsbehandling

Afholdes d. 30. aug. 2018.
EnviNa og Miljøstyrelsen afholder en temadag for planlæggere og risikosagsbehandlere fra alle risikomyndigheder om sagsbehandling på risikovirksomheder i Danmark
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 14011 - Staldbesøg i praksis - med miljøkasket, faglige briller, tommestok & gummistøvler

Afholdes d. 06. sep. 2018.
At klæde sagsbehandlere, der efterspørger større viden forud for besøg på landbrugsbedrifter på. Efter kursusdagen har deltageren udvidet sit kendskab til: Indretning af de forskellige staldafsnit At læse en tegning og forstå hvordan et staldanlæg ser ud i virkeligheden Opmåling af produktionsaeal i forskellige staldafsnit - "hvor måles til og fra?...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 15002 Projektledelse i miljø-, plan- og naturprojekter

Afholdes d. 12. sep. 2018.
Gennem 2 moduler à 2 dage får du de praktiske redskaber og nødvendige viden til at lede dit projekt effektivt
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13015 Miljøvurdering

Afholdes d. 27. sep. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19027 - Støj I

Afholdes d. 10. okt. 2018.
At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19028 - Støj II

Afholdes d. 11. okt. 2018.
At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19027) eller lignende
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13016 Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb

Afholdes d. 25. okt. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13019 - Aktindsigt

Afholdes d. 29. okt. 2018.
I dette kursus har vi fokus på emnet aktindsigt, herunder aktindsigt i miljøoplysninger. Behandlingen af aktindsigtsanmodninger giver ofte anledning til vanskelige spørgsmål, og håndteringen af disse spørgsmål er i praksis ofte kombineret med et stort tidspres. Dette tidspres forstærkes desuden af at mange sagsbehandlere oplever, at aktindsigtssagerne bliver flere og flere. Behandlingen af...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19030 - Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere

Afholdes d. 31. okt. 2018.
Konflikter kommer af engagement. Mange tænker, at konflikter i organisationer eller i mødet imellem borger og kommune er et tegn på dårligt samarbejde. Men i virkeligheden kommer konflikter af engagement og vilje. Er folk ligeglade bruger de ikke deres tid og energi på konflikter. Samtidig er konflikter også en del af alle menneskelige relationer, så frem for at undgå dem skal vi forsøge...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 16017 Nudging i Naturen og Friluftslivet

Afholdes d. 15. nov. 2018.
Få indsigt i gode metoder til adfærdsregulering i naturen og friluftslivet.  
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13017 Ekspropriation, ledninger og veje

Afholdes d. 21. nov. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 19029 - Støj III

Afholdes d. 29. nov. 2018.
At give deltagerne generel viden om praktisk støjdæmpning af typiske eksterne industrielle kilder. Introduktion til dæmpning af vejtrafikstøj
Tilmelding Åben
Læs mere...
Tilpasset tekst:

TM 13018 Tilsyn, håndhævelse og myndighedspassivitet

Afholdes d. 05. dec. 2018.
EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.  Vi udbyder 10 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder. De juridiske grundkurser er m...
Tilmelding Åben
Læs mere...

Nyheder

Stillingsopslag

29. nov. 2017
Ledige stillinger inden for Miljø, Plan og Natur kan ses her
Læs mere...

Nyt Intranet

04. okt. 2017
EnviNa har valgt at få samlet hjemmeside og Intranet i én samlet platform. Det skyldes primært at det nuværende Intranet og de teknologier det er bygget på er blevet forældet og ikke kan opdateres. Vi er også blevet klogere på interne behov, og derfor havde vi brug for at få struktureret intranetløsningen anderledes. Der har især været fokus på kursustilmelding, deltagerlister og fakturering for at lette sekretariatets arbejdsgang. Herudover er Intranettet gjort mere brugervenligt og fleksibelt i forhold til faggrupper og debatter med nye søgefunktioner, multiopload funktion af filer samt mobiloptimeret.
Læs mere...

Find tidligere debatter på det gamle Intranet

04. okt. 2017
Det er fortsat muligt at finde tidligere debatter m.m. på det gamle Intranet. Vi forventer, at der er adgang til det gamle Intranet i hele 2018. Husk at flytte gamle debatter og dokumenter til det nye Intranet, såfremt noget ønskes bevaret. Det gamle Intranet kan ses på www.envina-intra.dk
Læs mere...

Hvordan kommer jeg på det nye Intranet?

04. okt. 2017
Du skal anvende dit gamle brugernavn og password. Du er velkommen til at kontakte Lone Mølgaard fra EnviNas sekretariat, mail@envina.dk, hvis du har spørgsmål til det nye Intranet.
Læs mere...

Ny hjemmeside

22. jan. 2016
Vi har valgt at få lavet et re-design af EnviNas hjemmeside. Det er ikke en ny løsning men et "brush up" for at få gjort hjemmesiden mere overskuelig og brugervenlig, samt for at lave et bedre samspil mellem hjemmeside og Intranetløsning. Det er primært forsidens opbygning der er ændret for at have fokus på relevante budskaber samt fremhæve kurser, tilmelding og Intranettet.
Læs mere...