Jura på Envina

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

30. oktober 2024

Formål

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling.

Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik.

Forvaltningsretten indeholder en række retsgarantier, og hvis en afgørelse bliver påklaget, medfører manglende varetagelse af de grundlæggende forvaltningsretlige regler ofte, at afgørelser ophæves. Så forståelse for forvaltningsretten er vigtig for at sikre korrekt og effektiv sagsbehandling.

Forvaltningsretten handler om retssikkerhed – overvej hvad du forstår ved retssikkerhed og, hvordan du som sagsbehandler er med til at arbejde for retssikkerhed, og lad os diskutere det.

Tag gerne cases og spørgsmål med fra din hverdag. 

Kurset kan med fordel tages sammen med kurset ”Den gode afgørelse”, som ligger dagen efter.

Målgruppe
Kurset er relevant både for nye sagsbehandlere og erfarne sagsbehandlere, der har brug for et brush up.
Underviser
Mai-Britt Bruun, Miljøjura
Kontaktpersoner
Kursusprogram
Deltager antal
Minimum 15 deltagere og maksimum 25 deltagere
Tilmeldingsfrist
Kursusnummer
TM 13049
Kursussted
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
Danmark

klasdfj

Priser og rabatter
Pris A-medlem
1715 ekskl. moms (2143,75 kr. inkl. moms)
Pris B-medlem
2215 ekskl. moms (2768,75 kr. inkl. moms)
Early Bird rabat
Fratrækkes ovenstående priser
300 ekskl. moms (375,00 kr. inkl. moms)
Gælder i perioden: 12. februar 2024 - 16. september 2024
Øvrigt

Bindende tilmelding.

Forplejning for dagen:
Morgenmad, frokost og kaffe/kage

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
 
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev