Cykel i oversvømmet gade i Odense

Klimatilpasning

Faggruppe omkring klimatilpasning og kystbeskyttelse.

Vidensdeling om klimatilpasning i forbindelse med konkrete projekter relateret til oversvømmelse og erosion, men også vidensdeling omkring kortlægning af oversvømmelsesområder samt planlægning for afværgeforanstaltninger i overensstemmelse med den planloven. Endvidere vidensdeling omkring risikostyring efter oversvømmelsesdirektivet samt arbejde med klimatilpasning i DK2020 regi.

Du kan være med til at forme gruppen samt være med til at stable relevante kurser, ERFA møder med mere på benene.

Gruppen bevæger sig på tværs af klimatilpasning relateret til havvand, nedbør, grundvand, vandløb, erosion og temperaturændringer. Gruppen beskæftiger sig ikke med CO2 reduktion.

Velkommen til EnviNas Faggruppe for klimatilpasning 

Vi håber du vil bidrage til debat og vidensdeling omkring klimatilpasning og kystbeskyttelse. Ingen spørgsmål er dumme og bidrag gerne med svar - også selvom du kun kan svare på noget af spørgsmålet. 

Kom også gerne med input til ERFA-møder, kurser mv. som du syntes kunne være relevante. Desto mere konkret du kan være i beskrivelsen, desto større sandsynlighed for at det bliver arrangeret.

Skriv gerne direkte til vores faggruppekoordinator Lis Nowak på linow@odense.dk, hvis du har konkrete input til ERFA-møder, kurser mv. eller hvis du gerne vil med på næste faggruppe-koordineringsmøde, hvor vi forsøger at lægge et program for det kommende halvår. 

 

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev