Affald - Affaldsplanlægning og håndtering

Affald - Affaldsplanlægning og håndtering

Netværk for affaldsplanlægning vil arbejde for at samle og videregive viden og erfaringer om affaldsplanlægning til gavn for arbejdet med affaldsplanerne. Dette skal f.eks. ske igennem afholdelse af fælles netværksmøder og seminarer.

Netværket arbejder for at styrke dialogen mellem alle relevante aktører.

Eventuelle netværksmøder vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og den nationale dagsorden i forhold til affaldsplanlægning i kommunerne.

Formålet er gennem 2 årlige møder at knytte tætte kontakter mellem affaldsmedarbejderne, og punkterne kunne være:

  • At formidle erfaringer og viden om affald
  • At afprøve ideer i plenum
  • At behandle spørgsmål vedrørende for eksempel lovstof, affaldsplaner og regulativer

Kommunen er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald hvert sjette år.

Planen skal som udgangspunkt revideres mindst hvert sjette år. Den skal være detaljeret for de første seks år og overordnet for den resterende del af den 12-årige planperiode.

Formålet med det 12-årige fokus i affaldsplanen er at sikre, at kommunerne råder over tilstrækkelig kapacitet til forsvarlig håndtering af de forventede fremtidige affaldsmængder. I denne sammenhæng er det forbrændings- og deponerings- kapaciteten, der skal tages stilling til.

Formålet med den 6-årige mere detaljerede planlægning er at fastsætte en langsigtet retning og vision for kommunens arbejde på affaldsområdet.

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev