Risiko

Dette er stedet for risikosagsbehandlere! Stedet, hvor nye risikosagsbehandlere kan finde eller søge oplysninger. Det kan jo være, at man som ny sagsbehandler på emnet ikke kan finde noget i kommunens arkiv eller også bare gerne vil undersøge sagen selv, inden man spørger andre.

Formålet med gruppen er udover den faglige sparring og - udveksling at vi her kan:

 • Få samlet indhold for risikoemnet, hvor man ikke skal lede i Envina-industrigruppens mange opslag, men vi har vore egne opslag.
 • Kan lave en inddeling af fagspecifikke emner inden for Risikoområdet, hvor vi kan nørde, være spørgende og svare hinanden direkte uden at skulle omkring MST
 • Mulighed for at lave vores egen forklaringsmappe ”Wikipedia-style”, hvor (yderligere og uddybende) forklaringer til MST-Risikohåndbog kan findes og udbygges, da alle kan komme med deres måde at forklare tingene på.
 • Referater fra Risikokoordinationsudvalgets møder og man vil selvfølgelig have mulighed for at komme med input til dagsordenen på koordinationsmøderne, hvis der er problemstillinger, der kan have almen interesse.

Dette er stedet for risikosagsbehandlere! Stedet, hvor nye risikosagsbehandlere kan finde eller søge oplysninger. Det kan jo være, at man som ny sagsbehandler på emnet ikke kan finde noget i kommunens arkiv eller også bare gerne vil undersøge sagen selv, inden man spørger andre.

Formålet med gruppen er udover den faglige sparring og - udveksling at vi her kan:

 • Få samlet indhold for risikoemnet, hvor man ikke skal lede i Envina-industrigruppens mange opslag, men vi har vore egne opslag.
 • Kan lave en inddeling af fagspecifikke emner inden for Risikoområdet, hvor vi kan nørde, være spørgende og svare hinanden direkte uden at skulle omkring MST
 • Mulighed for at lave vores egen forklaringsmappe ”Wikipedia-style”, hvor (yderligere og uddybende) forklaringer til MST-Risikohåndbog kan findes og udbygges, da alle kan komme med deres måde at forklare tingene på.
 • Referater fra Risikokoordinationsudvalgets møder og man vil selvfølgelig have mulighed for at komme med input til dagsordenen på koordinationsmøderne, hvis der er problemstillinger, der kan have almen interesse.
A-Medlemsskab
 • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
 • Adgang til kurser med rabat
 • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
 • Adgang til kurser
 • Nyhedsbrev