Affald til jord

Velkommen til faggruppen for AFFALD TIL JORD

Her har du mulighed for at vidensdele om alt indenfor AFFALD TIL JORD herunder spildevandsslam, Fertigro og andre affaldsprodukter, som køres ud på landbrugsjord. Vidensdelingen sker mellem alle gruppens medlemmer fordelt over hele landet. På den måde vil ny viden spredes og diskuteres bredt på landsplan.

Oplysninger om temadage, kurser m.m. finder du under fanen "Kurser". 

Ønsker du at høre mere om vores spændende netværk indenfor "Affald til jord" eller har du input, ønsker og/eller ideer til temadage, kurser eller andet, så ring eller skriv til mig.

Håber vi ses ;)

Mange glade hilsner fra
Betina Stadager Cramer, Kolding Kommune, betb@kolding.dk, 91170558 (tovholder for gruppen)

Velkommen til faggruppen for AFFALD TIL JORD

Her har du mulighed for at vidensdele om alt indenfor AFFALD TIL JORD herunder spildevandsslam, Fertigro og andre affaldsprodukter, som køres ud på landbrugsjord. Vidensdelingen sker mellem alle gruppens medlemmer fordelt over hele landet. På den måde vil ny viden spredes og diskuteres bredt på landsplan.

Sammen bliver vi bedre og klogere - så stil endelig spørgsmål og kommenter andres debatter - Jo mere aktive vi er i gruppen, jo bedre bliver den og jo større netværk får vi :)

Oplysninger om temadage, kurser m.m. finder du under fanen "Kurser".

God fornøjelse ;)

Mange glade hilsner fra
Betina Stadager Cramer, Kolding Kommune, betb@kolding.dk, 91170558 (tovholder for gruppen).

PS. Har du ønsker, input og/eller ideer til temadage, kurser, årsmødet eller Natur- og Miljøkonferencen - så send fluks en mail til mig - TAK ;).

PPS. Faggruppen har brug for DIG !
- skriv eller ring til mig, hvis du kunne tænke dig, at være med til at gøre gruppen mere aktiv ved at lave temadage, kurser, netværksmøder, o.lign. HUSK at man får gratis adgang til de kurser , man selv arrangerer plus man får udvidet sit netværk betragteligt både til styrelsen men også til kollegaer, som sidder med de samme problemstillinger :) Herudover hjælper sekretariatet med alt det praktiske og vi vil altid være to om at lave et kursus - så kom glad :)

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev