Spildevand

Formålet med gruppen er, at udveksle erfaringer inden for spildevandsområdet i den offentlige forvaltning, for dermed at styrke fagområdet, så der opnås en høj kvalitet i sagsbehandlingen. I gruppen sker der deling af nyeste viden og erfaring på tværs af kommunerne, både via debatfora, kursusaktiviteter, temamøder, årsmøde og netværk generelt.

Vi opfordrer alle til at komme med ideer til emner til kurser og spildevandsårsmødet.

Hold i øvrigt øje med kursuskataloget på Envinas hjemmeside, og husk at man altid selv kan planlægge et kursus. Er man med til at planlægge et kursus, deltager man selv gratis og man får lige dét kursus man ønsker ;-)

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev