BNBO Temadag

24. oktober 2024

Der gives ikke Early Bird rabat på denne temadag

Formål

På temadagen gennemgås lovgivning og værktøjer, der skal danne baggrund for indgåelse af aftaler i BNBO. Fokus på dagen er konkrete værktøjer, erstatningsstørrelser og hensigtsmæssige processer

På temadagen vil følgende emner være på programmet: 

 • Regelgrundlag – hvilke krav stiller lov og bekendtgørelse? Ansvar og rollefordeling mellem forsyning og kommune ift lodsejer
 • Risikovurderingen – hvad skal der til og hvordan kan man gøre?
 • Hvad siger vejledningen? Trods forskelle skal rammerne i bekendtgørelse og vejledninger respekteres
 • Hvordan anvendes de værktøjer og vejledninger, vi har?
 • Risikovurdering i praksis – før aftalen
 • Kroner og øre – hvad skal det koste? Denne session omhandler alt med penge, skatteforhold, erstatningsstørrelse, gæld, økologi, pension EU-tilskud plus det løse
 • Fra frivillig aftale til påbud. Hvornår er vi klar til afgørelser – jura, indhold, ansvars – og rollefordeling
 • Proces og formalia, som erfaringsmæssigt hører med
 • Forvaltningspraksis herunder lodsejer rettigheder og pligter
 • Forsyningsvinkel: Forsyningen interesse – hvad lægger vi vægt på. Forsyning BNBO og samspil med øvrig grundvandsbeskyttelse, tværkommunale interesser, kontrol, håndhævelse af vilkår mm.
 • Forvaltningsvinkel: Forskellige kommunale praksisser? Hvornår har du forsøgt at lave en frivillig aftale? Hvem har ansvaret
 • Påbudsparadigmer fra de sjællandske kommuner

Baggrund for temadagen: 

Nyt forbud beskytter sårbare områder omkring drikkevandsboringer mod sprøjtemidler
Folketinget har vedtaget et lovforslag, som gør det forbudt at bruge sprøjtemidler i de sårbare boringsnære beskyttelsesområder. ’Vi skal værne om vores dyrebare drikkevand,’ siger miljøminister Magnus Heunicke

Et nyt lovforslag forbyder brugen af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder, de såkaldte BNBO. Det er områder omkring drikkevandsboringer, hvorfra der er særlig risiko for, at sprøjtemidler ender i drikkevandet. Kommunerne har hidtil haft mulighed for at udstede påbud om sprøjtestop, men denne mulighed er kun brugt meget sjældent. Med lovforslaget forpligter miljøministeren kommunerne til at udstede påbud til lodsejere om sprøjtestop i de boringsnære beskyttelsesområder, hvis der er risiko for forurening, og hvis det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale om sprøjtestop med lodsejeren.

- Vi skal værne om vores dyrebare drikkevand. Derfor har vi i dag vedtaget et lovforslag om, at kommunerne skal forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringerne, hvis der vurderet en risiko for forurening. Loven skal sikre beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder, da det har vist sig, at vandværkerne har haft svært ved at blive enige med lodsejerne om frivillige aftaler, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Lovforslaget er en opfølgning på regeringens akutplan for BNBO fra juni 2023 og træder i kraft den 1. juli 2024. Da det kan tage tid for kommunerne at udarbejde påbuddene, får kommunerne en frist efter ikrafttrædelsen, før et påbud skal være givet. Hvis der er forsøgt indgået en frivillig aftale, kan og skal kommunen give påbud direkte efter lovens ikrafttræden og senest 1. januar 2025. For de øvrige områder skal en frivillig aftale forsøges indgået inden udgangen af 2024, hvis ikke det lykkes, så skal kommunen give et påbud.

Målgruppe
Målgruppe for temadagen er kommuner, vandforsyninger, konsulenter samt rådgivere.
Temadagen er lavet i samarbejde med DANVA
Kontaktpersoner
Deltager antal
Minimum 40 deltagere og maksimum 100 deltagere
Tilmeldingsfrist
Kursusnummer
TM 10025
Kursussted
DANVA
Godthåbsvej 83
8660 Skanderborg
Danmark

klasdfj

Priser og rabatter
Pris A-medlem
1195 ekskl. moms (1493,75 kr. inkl. moms)
Pris B-medlem
1695 ekskl. moms (2118,75 kr. inkl. moms)
Øvrigt

Bindende tilmelding.

Forplejning for dagen:
Morgenmad, frokost og kaffe/kage

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
 
A-Medlemsskab
 • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
 • Adgang til kurser med rabat
 • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
 • Adgang til kurser
 • Nyhedsbrev