FN's Verdensmål i EnviNa

EnviNa ønsker at udbrede kendskabet til FN´s Verdensmål. Derfor bliver alle kursusarrangører bedt om at forholde sig til, hvilke verdensmål der er relevante for deres konkrete kursus. Disse verdensmål synliggøres i kursusmaterialet og kendskabet udbredes på den måde til kursusdeltagerne.

EnviNa har fokus på at investere så bæredygtigt som muligt både ved indkøb af materialer og ved bookning af kursusfaciliteter. Ved indkøb af materiale foretrækkes produkter, der er miljøcertificerede og hvor der er brugt vedvarede energi i forbindelse med fremstillingen. Valg af kursussted finder blandt andet sted på baggrund af stedets indsats i forhold til forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug af affald, herunder fokus på madspild samt mulighed for offentlig transport.

Konkret har EnviNa

 • synliggjort FN´s Verdensmål på hvert kursus
 • udskiftet de udleverede omslag, papirblokke og brochurer til kursusdeltagere med Doodle notes
 • udfaset udlevering af blyanter, hvor der udleveres gratis skriveredskaber
 • udskiftet plastnavneskilte med selvklæbende etiketter
 • valgt vingaver bestående af økologisk vin
 • indgået aftale med Comwell, der er kåret som Danmarks mest bæredygtige hotelkæde.
 • udbyder webinar som supplement til fysiske kurser.


Selvom der er fokus på bæredygtighed og grønne løsninger, har EnviNa naturligvis også fokus på at arrangere nogle gode lærerige kurser, hvor deltagerne kommer hjem med ny viden og nye kontakter, der kan gøre hverdagen lettere. Derfor sker der altid en afvejning af om vores vision om at være den vigtigste udbyder af relevant viden ved med gejst at udvikle de bedste kurser og netværk er foreneligt med den bæredygtige og grønne løsning - sådan er det heldigvis ofte.

Tryk på et af nedenstående ikoner, hvor du vil blive ført videre for uddybende information af hvert verdensmål.

A-Medlemsskab
 • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
 • Adgang til kurser med rabat
 • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
 • Adgang til kurser
 • Nyhedsbrev