Natur - Fredninger

Fredningsfaggruppen er opstået som en undergruppe til naturgruppen. Gruppen omkring fredninger henvender sig til de Natur- og Planmedarbejdere der arbejder med fredninger i den offentlige forvaltning.

Vidensdeling bla. omkring emner som sagsbehandling i forhold til kommunens fredede områder, udarbejdelse og offentliggørelse af plejeplaner, kommunens rolle i dispensationssager, tilsyn med de fredede områder. Desuden kan man finde sparring omkring kommunens rolle i rejsning af nye fredningssager, ændring af forældede fredninger.

Du kan være med til at forme gruppen ved at bidrage til de ERFA møder om fredninger der holdes ca. hvert andet år. Inden for de sidste 10 år er der holdt ERFA-møde om Fredninger i 2014, 2016 og 2019.

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev