Natur- og vandløbsvurderinger i forbindelse med vandindvinding

Denne gruppe har til formål, at give mulighed for erfaringsudveksling om påvirkninger af natur og vandløb i forbindelse med vandindvinding. Gruppen kan bruges til vidensdeling omkring hydrogeologi i grundvandsafhængige naturtyper og vandløb. Gruppens debatforum kan bruges til at få og give sparring og hjælp til konkrete sager, dele procedurer, relevante afgørelser, skabeloner, principper for afskræringskriterier mv. 

 

Denne gruppe har til formål, at give mulighed for erfaringsudveksling om påvirkninger af natur og vandløb i forbindelse med vandindvinding. Gruppen kan bruges til vidensdeling omkring hydrogeologi i grundvandsafhængige naturtyper og vandløb. Gruppens debatforum kan bruges til at få og give sparring og hjælp til konkrete sager, dele procedurer, relevante afgørelser, skabeloner, principper for afskræringskriterier mv. 

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev