Grund- og Drikkevand

Erfagruppe om problemstillinger inden for drikkevand- og grundvands-sagsbehandling.

Hurra. SÅ har vi endelig fået samlet en "aktiv gruppe" som fremover vil stå for kursus og mødeaktiviteten i Grundvands og drikkevandsgruppen. Gruppen består af Dani Mikkelsen, Jakob Top Jørgensen, Torben Hald, Henrik Züricho og Hans Peter Birk Hansen. Det er Dani og Jakob, der er gruppens kontaktpersoner. Da Henrik, Hans Peter og Torben også er medlemmer af bestyrelsen, er de kun med i gruppen i en opstartsfase, så hvis du brænder for at bidrage til gruppens arbejde med planlægningen af kurser og møder, er du meget velkommen til at henvende dig til Jakob eller Dani. Jo flere vi er, jo mere overkommelig er opgaven - og husk at et godt netværk er guld værd!

Gruppe for emner omkring grund- og drikkevand. Gruppens opgaver er primært omkring grundvandsindvinding og drikkevandforsyninger, herunder vandkvalitet og forvaltningsmæssige problemstillinger ift. disse. 

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev