Internationalt arbejde

Gruppen søger, med dens faglighed, at påvirke de dagsordener, som er på vej – både i EU og internationalt generelt samt i FN regi. Vi er generelt på et højt fagligt niveau i Danmark på miljøområdet, som vi søger at dele med andre, hvilket vi ser som en vigtig opgave - men vi har også noget at lære fra det store udland.
Ligesom vi har samarbejde mellem kollegaer i EnviNa i Danmark, så er samarbejde med andre professionelle i andre lande afgørende.

International Gruppe repræsenterer EnviNa i følgende internationale sammenhænge:

IFEH: International Federation of Environmental Health, www.ifeh.org

EFEH: European Federation of Environmental Health, https://ifeh.org/scripts/meetings.asp?type=7 som udgør IFEH Europæiske Gruppe.

IMPEL: European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, www.impel.eu hvor International gruppe udgør Miljøstyrelsens kontaktfunktion til alle kommunernes miljømedarbejdere.

Derudover varetager gruppen pva. EFEH og dermed EnviNa en observer status i IMPEL. Se IMPELs medlems oversigt: www.impel.eu/about-impel/members- and-observers/

I forhold til BREF (Best Available Technologies – Reference Notes) og nu vedr. BAT Conclusions så er International gruppe medlem af MST Nationale følgegruppe vedr. BREF.

EnviNa Internationale Gruppe abonnerer på adviseringer fra  EU kommissionen, når kommende EU reguleringer på miljøområdet er på vej.

Alle EnviNa medlemmer, som har en LinkedIn profil kan bruge IFEH´s store netværk af specialister på tværs af landegrænser via IFEH Interest Groups (IFEH SIG), https://ifeh.org/sig, hvilket i øvrigt blev sat i værk af EnviNa, mens vi havde præsidentskabet af IFEH i 2014 – 2016.

Alle EnviNa grupper som ønsker at arbejde/samarbejde internationalt er velkommen til at kontakte EnviNa International Gruppe, og vi vil gøre vores ypperste for at få det sat i stand.

Kontakt faggruppeformanden: Henning I. Hansen, Aarhus Kommune (hih@aarhus.dk) - 8940 4535.

 

Gruppen søger, med dens faglighed, at påvirke de dagsordener, som er på vej – både i EU og internationalt generelt samt i FN regi. Vi er generelt på et højt fagligt niveau i Danmark på miljøområdet, som vi søger at dele med andre, hvilket vi ser som en vigtig opgave - men vi har også noget at lære fra det store udland.
Ligesom vi har samarbejde mellem kollegaer i EnviNa i Danmark, så er samarbejde med andre professionelle i andre lande afgørende.

International Gruppe repræsenterer EnviNa i følgende internationale sammenhænge:

IFEH: International Federation of Environmental Health, www.ifeh.org

EFEH: European Federation of Environmental Health, https://ifeh.org/scripts/meetings.asp?type=7 som udgør IFEH Europæiske Gruppe.

IMPEL: European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, www.impel.eu hvor International gruppe udgør Miljøstyrelsens kontaktfunktion til alle kommunernes miljømedarbejdere.

Derudover varetager gruppen pva. EFEH og dermed EnviNa en observer status i IMPEL. Se IMPELs medlems oversigt: www.impel.eu/about-impel/members- and-observers/

I forhold til BREF (Best Available Technologies – Reference Notes) og nu vedr. BAT Conclusions så er International gruppe medlem af MST Nationale følgegruppe vedr. BREF.

EnviNa Internationale Gruppe abonnerer på adviseringer fra  EU kommissionen, når kommende EU reguleringer på miljøområdet er på vej.

Alle EnviNa medlemmer, som har en LinkedIn profil kan bruge IFEH´s store netværk af specialister på tværs af landegrænser via IFEH Interest Groups (IFEH SIG), https://ifeh.org/sig, hvilket i øvrigt blev sat i værk af EnviNa, mens vi havde præsidentskabet af IFEH i 2014 – 2016.

Alle EnviNa grupper, som ønsker at arbejde/samarbejde internationalt er velkommen til at kontakte EnviNa International Gruppe, og vi vil gøre vores ypperste for at få det sat i stand.

Kontakt faggruppeformanden: Henning I. Hansen, Aarhus Kommune (hih@aarhus.dk) - 8940 4535.

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev