Invasive arter

Velkommen til vores nye faggruppe "Invasive arter".

Gruppens formål:

  1. At indsamle, formidle og udveksle erfaringer og viden omkring invasive arter inden for relaterede arbejdsområder i den offentlige forvaltning.
  2. At deltage aktivt i at udvikle og fremme et fælles fagligt forum for kvalificeret information og debat om den kommunale sektors opgaver indenfor bekæmpelse af invasive arter
  3. Gruppens medlemmer står til rådighed for alle miljømedarbejdere, som har behov for hjælp inden for gruppens arbejdsområde

Tilmeld jer endelig som medlem af faggruppen, så vi kan få gang i netværket.

Pernille Skafsggard fra Aarhus Kommune er faggruppekoordinator for denne faggruppe.

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev