Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Fortrolighedspolitik på envina.dk

EnviNa behandler persondata og vi har derfor denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig beskriver politikken også hvilke rettigheder du har, hvis du har registreret persondata hos os, og hvordan du kan få indsigt i dine data, kan få ajourført, berigtiget og evt. slettet dine persondata.

Afslutningsvis kan du læse mere om vores cookies og cookiepolitik.

 

Ejer- og kontaktoplysninger

EnviNa er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Du er velkommen til at rette henvendelse til os for at høre om persondatabehandlingen, få indsigt i dine data, ajouføre din persondata – eller gøre brug af nogle af de øvrige rettigheder du har, jf. den nye Databeskyttelseslov.

KONTAKT

Navn: EnviNa, Lone Mølgaard
Adresse: Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
CVR: 29016127
Telefonnr.: 3030 8073
Mail: mail@ENVINA.dk
Website: www.envina.dk/privatlivspolitik

Persondatabehandling

 

Personoplysninger

 

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, melder dig ind i foreningen, registrerer dig som bruger eller abonnent, foretager køb via websitet eller ved øvrig brug af services.

 

Gennemskuelig og fair databehandling

Når du stiller dine persondata til rådighed for os, vil det klart fremgå til hvilke formål dine persondata vil blive anvendt.

Vi anvender denne type data om dig 

Vi anvender data om dig for at:

 • kunne tilbyde dig services og ydelser forbundet med medlemskabet af foreningen, kursusdeltagelse og øvrige henvendelser
 • gøre vores service bedre
 • sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.


De data, vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata, herunder dit: CVR-nummer og firmanavn, stam id, navn, adresse, telefonnummer (fastnet), telefonnummer      (mobilnummer) samt e-mailadresse
 • Følsomme data i relation til eventuelle specielle ønsker til forplejning, på baggrund af skriftligt samtykke
 • Transaktionsdata
 • Vi registrerer kun persondata for A- og B-medlemmer og selskaber vi handler med.

 

 

Formål og retsgrundlag for vores behandling af dine persondata

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Løbende administration af din relation til os, fx ved indmeldelse eller din involvering i EnviNas kunderettede aktiviteter, projekter m.m.
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester, fx ved fremsendelse af nyhedsbreve, køb af kurser m.m.
 • Rejseafregning efter foreningens regler herfor
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig.

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er følgende: Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for EnviNas opfyldelse af en aftale, som eksempelvis medlemskab af EnviNa).

 

EnviNa kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service og ydelser er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

Indhentning af samtykke

I nogle tilfælde skal EnviNa have samtykke til at behandle dine persondata. Med mindre vi har et lovligt grundlag for at behandle din persondata, vil vi indhente dit samtykke inden vi behandler dine persondata. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime grundlag for at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os, hvilket fremgår af afsnittet ”Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke”.

 

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde EnviNas forpligtelser over for dig som kunde/medlem og interessent, og/eller for opfyldelse af lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Er dine data følsomme, jf.  persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt.

 

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler. Vi overlader også din personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Vi har følgende databehandlere, som er med til at sikre vi kan levere vores produkter og service:

 • DANVA, hosting, infrastruktur mv.
 • Styrbæk.com, hjemmeside
 • SharePoint, fildeling internt og eksternt
 • Microsoft, Regnskabssystem og medlemskommunikation
 • Sproom, interface ved behandling af elektroniske fakturaer

 

Sikkerhed

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

EnviNa har udarbejdet en lovpligtig, intern IT-sikkerhedspolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som EnviNa har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger. EnviNa har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver blandt andet løbende back-up af vores datasæt for at undgå datatab.
 

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil EnviNa underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

 

Overførsel til tredjeland

Vi videregiver persondata til rejsebureauer og hoteller ved bestilling af rejser og overnatninger, i udlandet i forbindelse med EnviNas aktiviteter. I disse tilfælde beder vi om dit samtykke.


Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.
Du har ret til at få indsigt i de persondata EnviNa behandler om dig.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få rettet dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Er din indsigelse berettiget, vil EnviNa stoppe med at behandle persondata om dig.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke.
Du har ret til at trække dit samtykke til EnviNas behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt EnviNa baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke.

 

Du har ret til dataportabilitet i visse situationer

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Hvis du vil høre mere eller gøre brug af dine rettigheder er du velkommen til at kontakte EnviNas persondataansvarlige.

Navn: Lone Mølgaard, EnviNa
Adresse: Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
CVR: 29016127
Telefonnr.: 3030 8073
Mail: mail@ENVINA.dk

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over EnviNas behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter til at måle trafikken på websitet. Google Analytics har adgang til de pågældende cookies. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Privatlivspolitikken er opdateret den 24. september 2018

Læs mere om vores vilkår for medlemsskab og handelsbetingelser her!

 

Intranet

Envina.dk er et lukket intranet for medlemmer. Informationer delt i intranettet opbevares fortroligt og sælges ikke til tredijeparter.
Tilmeldings-informationer og fakturerings oplysninger kan blive delt med DANVA og andre parter for at udbyde kurser og services som anvendes af medlemmerne.
Der er mulighed for at se andre brugeres informationer i systemet.

Logfiler

Ligesom mange andre websteder, gør envina.dk brug af logfiler. De oplysninger inde i logfilerne indeholder Internet Protocol (IP)-adresser, browser type, Internet Service Provider (ISP), dato- og tidsstempel, henvisning/udgangs sider og antallet af klik til at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugerens bevægelser rundt på hjemmesiden, indsamle om demografiske oplysninger. IP-adresser, og andre af sådanne oplysninger er ikke knyttet til nogen oplysninger, der er personligt identificerbare.

 

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en tjeneste for webanalyse leveret af Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruger “cookies”, som er tekstfiler placeret på din computer, for at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjemand, hvis dette er påkrævet for at gøre det ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IP-adresse med andre data. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette kan du ikke være i stand til at bruge de fulde funktionerne på dette website. Ved at bruge denne hjemmeside giver du dit samtykke til behandling af oplysninger om dig fra Google på den måde og til de formål, der er anført ovenfor.

 

Du kan fravælge at blive sporet af Google Analytics med virkning for fremtiden ved at downloade og installere Google Analytics fravalg Addon til din nuværende web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A-Medlemsskab
 • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
 • Adgang til kurser med rabat
 • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
 • Adgang til kurser
 • Nyhedsbrev