Kursusoversigt

09. marts 2023
Jura

Tilsyn og håndhævelse

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
10. marts 2023
Tværfaglig6 faggrupper

Webinar - aktindsigt på miljøområdet

Skal klæde miljøsagsbehandlere på i forhold til at kunne jonglere mellem de forskellige lovgivninger i forbindelse med aktindsigt på miljøområdet. Herudover vil vi komme omkring emner som notatpligt, tavshedspligt og hvad der må udleveres i en aktindsigt og hvad der må undtages. Slutproduktet vil blive en skabelon/huskeliste til afgørelser om aktindsigt på miljøområdet.
22. marts 2023
Miljøklagesager

Støj III

At give deltagerne generel viden om praktisk støjdæmpning af typiske eksterne industrielle kilder. Introduktion til dæmpning af vejtrafikstøj
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev