Kursusoversigt

12. december 2023
Miljøklagesager

Støj III

At give deltagerne generel viden om praktisk støjdæmpning af typiske eksterne industrielle kilder. Introduktion til dæmpning af vejtrafikstøj
07. februar 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Tilsyn og håndhævelse - juridisk kursus

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
12. - 13. marts 2024
Spildevand

Spildevandsseminar 2024

Længe har våde regnvandsbassiner med forsinkelse været anerkendt som BAT i regnvandshåndtering. Men klimaforandringer, ændrede regnmønstre, stigende kendskab til miljøfarlige stoffer, og det simple faktum at der ikke altid er plads til de store bassiner udfordrer denne tilstand. Med SPILDEVANDSSEMINAR 2024 sætter EnviNa og DANVA i fællesskab fokus på regnvandshåndtering, og stiller – blandt mange andre – spørgsmålet: Hvad er egentlig BAT for regnvandshåndtering?
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev