Dambrug

Hej, du har fundet frem til faggruppen om problemstillinger inden for dambrug og myndighedsbehandling af dem.

Faggruppens primære formål er at udveksle erfaring og viden mellem os der arbejder med tilsyn, godkendelser, indberetninger mm. for dambrug.

Den vigtigste rolle er derfor at sikre afholdelse af årlige ERFA-møder for faggruppen og sikre kommunikation og kontakt ud til alle relevante deltagere og aktører.

Herudover giver Envinas digitale platform mulighed for leg og direkte at oprette debatter, stille spørgsmål og dele erfaringer  på vores forum. Du opfordres derfor til altid at stille dit spørgsmål inde i faggruppens forum - både for at du måske får svar men også fordi det måske er et spørgsmål, andre også er interesserede i. Hele faggruppens viden og ekspertise kan derved komme både dig og resten af gruppen til gode.

Har du forslag til temaer enten til vores ERFA-møde eller til et separat kursus/temamøde og en relevant oplægsholder om emnet, så sig også til på forumet, så vi kan drøfte mulighederne.

Indtil videre administreres gruppen af undertegnede, men andre er meget velkomne til at byde ind hvis du har udviklingsideer til gruppen eller vil bidrage ind i koordineringen.

Mange hilsner fra faggruppekoordinatorerne, Anders Stidsen (Ringkøbing-Skjern) og Johannes Lomborg (Esbjerg).

Velkommen til vores nye faggruppe "Dambrug".
Tilmeld jer endelig som medlem af faggruppen, så vi kan få gang i netværket.

Johannes Lomborg og Anders Nørskov Stidsen er faggruppekoordinatorer for denne faggruppe.

Faggruppens formål:

  1. At indsamle, formidle og udveksle erfaringer og viden indenfor dambrugs-relaterede arbejdsområder i den offentlige forvaltning. 
  2. At styrke fagområdet, så der opnås en høj kvalitet i sagsbehandling og opgaveløsning, også tværfagligt gennem kursusaktiviteter, temamøder, erfaudveksling og debatfora.
  3. At skabe gode betingelser og rammer for administration af dambrug i den offentlige forvaltning.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev