Miljøklagesager

Miljøklagesager omhandler:

 • Røg
  • for eksempel røggener fra brændeovne og andre fyringsanlæg, afbrændinger og lugtgener fra restaurationer
 • Støj
  • For eksempel støj fra bygge- og anlægsarbejder, dyrehold (fuglehold), restaurationer (diskoteker), varelevering, varmepumper og ventilationsanlæg
 • Andet
  • For eksempel skrotbiler, ikke erhvervsmæssigt dyrehold, støv, affald

Miljøklagesager omhandler:

 • Røg
  • for eksempel røggener fra brændeovne og andre fyringsanlæg, afbrændinger og lugtgener fra restaurationer
 • Støj
  • For eksempel støj fra bygge- og anlægsarbejder, dyrehold (fuglehold), restaurationer (diskoteker), varelevering, varmepumper og ventilationsanlæg
 • Andet
  • For eksempel skrotbiler, ikke erhvervsmæssigt dyrehold, støv, affald

Hvem kan du kontakte?
Lige nu består styregruppen for miljøklagesager af følgende medlemmer:

 • o Karen Bjørnskov Petersen fra Kolding Kommune (fungerende tovholder)
 • o Maj-Britt Vester fra Odense Kommune
 • o Tina Kjærgård Pedersen fra Horsens Kommune
 • o Mads Møller fra Kolding Kommune
 • o Benny Hansen fra Herning Kommune

Meld gerne ind til en af os, hvis I har nogle gode ideer til emner, vi skal have lavet en erfa dag om.

A-Medlemsskab
 • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
 • Adgang til kurser med rabat
 • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
 • Adgang til kurser
 • Nyhedsbrev