Baner af kunststofmaterialer

Gruppens formål:

  1. At indsamle, formidle og udveksle erfaringer og viden om baner der indeholder kunststofmateriale. Det kunne være padlebaner, fodboldbaner, ridebaner.
  2. At deltage aktivt i at udvikle og fremme et fælles fagligt forum for kvalificeret information og debat om den kommunale sektors sagsbehandling af baner med kunststofmateriale.
  3. Gruppens medlemmer står til rådighed for alle miljømedarbejdere, som har behov for hjælp inden for gruppens arbejdsområde.

Medlemmer af gruppen:
EnviNas medlemmer der arbejder med overfladevand, grundvand, affald, godkendelser på industri og landbrugsområdet samt VVM screeninger af baner med kunststofmateriale

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev