LIFE+/Natura 2000

Velkommen til LIFE+/Natura 2000.

 

Velkommen til faggruppen LIFE+/Natura2000!

Faggruppens formål er at være et forum for erfaringsudveksling for gruppens medlemmer. Jo flere vi er, jo mere overkommelig er opgaver- et godt netværk er guld værd!

Vi indsamler, formidler og udveksler erfaringer. Vi kan inspirere hindenden og få meget glæde at se hindendens projekter samt udføre faglige og inspirerende studieture.  

Vi håber du vil bidrage til debat og vidensdeling omkring Natura2000 og EU-finansierede naturprojekter.

Kom også gerne med input til ERFA-møder, kurser mv. som du syntes kunne være relevante. Desto mere konkret du kan være i beskrivelsen, desto større sandsynlighed for at det bliver arrangeret.

Skriv gerne direkte til vores faggruppekoordinator Kristiina Mardi på markris@aarhus.dk, hvis du har konkrete input til ERFA-møder, kurser mv. eller hvis du gerne vil med på næste faggruppe-koordineringsmøde, hvor vi forsøger at lægge et program for det kommende år. 

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev