Afviklede kurser

UDSOLGT
23. maj 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Risikotemadag

EnviNa og Risikomyndighedernes Koordinationsudvalg afholder temadag for planlæggere og risikosagsbehandlere fra alle risikomyndigheder om planlægning og sagsbehandling på og omkring risikovirksomheder i Danmark.
16. maj 2024
Grund- og Drikkevand

Det gode tilsyn - for kommunale sagsbehandlere og vandværker

Kommunens tilsyn med vandværket kan for nogen være en frustrerende oplevelse – både for sagsbehandlerens og den driftsansvarliges vinkel. Men et tilsyn er en god anledning til at få gået vandværket igennem for at se om der er steder, der skal sættes ind for at sikre drikkevandets kvalitet og ansattes sikkerhed, og samtidig opnå en god dialog vandværk og kommunal sagsbehandler imellem. Et godt tilsyn sikrer, at begge parter kommer ’stærkere’ ud på den anden side, og sammen opnår målet om at sikre kvaliteten af det vand, vandværket leverer. Nøglen til det gode tilsyn findes i faglig indsigt og...
FÅ PLADSER TILBAGE
16. maj 2024
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19056) eller lignende
15. maj 2024
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
FÅ PLADSER TILBAGE
25. april 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Dambrugs-erfa

At fremme erfaringsudveksling og få nye faglige input
UDSOLGT
17. - 18. april 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Tour de Danmark 2024

At se og høre om diverse vand og natur projekter, der har haft en vanskelig start og eller et vanskeligt forløb. I skal høre det fra de folk der har stået for de enkelte projekter.
FÅ PLADSER TILBAGE
16. april 2024
Landbrug

Landbrug - Tilsyn af gyllebeholdere - Webinar

På webinaret vil du blive ført igennem en beholderkontrol fra anmodning til vi modtager beholderkontrollen. Hvad er et omfangsdræn, hvor dybe er gyllebeholdere osv. Herudover vil to kommuner fortælle om, hvordan de gør, når der er bemærkninger til beholderkontrollen, håndhævelse, osv.
15. april 2024
Biogas

Minimering af lugt fra biogasanlæg - Webinar

Forskerne Michael Vedel Wegener Kofoed og Anders Feilberg fra Århus Universitet fremlægger deres resultater fra PEAK projektet om monitorering og minimering af svovlbrinte og lugt fra biogasanlæg. Oplægget kan inspirere til indholdet i BAT-vilkår for biogasanlæg i fremtidige miljøgodkendelser og påbud om forbedret egenkontrol, hvor lugt er en udfordring hos naboer til biogasanlæg. Det kan samtidig kvalificere myndighedens faglige dialog med biogasvirksomhederne om relevante driftsparametre og overvågning af processer.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev