Bygge- og anlægsaffald

Faggruppen Bygge- og Anlægsaffald

Faggruppen er en vidensdelingsplatform, der vedrørende bygge- og anlægsaffald, herunder blandt andet anvisning, klassificering, tilsyn, klager og forureninger involverende bygge- og anlægsaffald.

Erfaringsudveksling og vidensdeling mellem medlemmerne sker i form af debatter, hvor spørgsmål og erfaringer udveksles.

Faggruppen lægger op til at vi er gode til at hjælpe og bruge hinanden – både med at stille spørgsmål og videregive erfaring i form af besvarelser. Der skal også være plads til at dele både de gode og de mindre gode erfaringer, så vi alle kan lære af hinanden.

Der vil i gruppen også blive delt oplysninger om temadage, kurser m.m.

Det er ønsket med faggruppen, at vi kan mødes ved afholdelse af fysiske netværksmøder, årsmøder og kurser og evt. virtuelt.

Alle medlemmer i Bygge- og Anlægsaffalds-netværket er velkomne til at komme med input i form af emner og problemstillinger, men også til planlægning af møder.

Vi hører gerne fra dig, hvis du har lyst til at være en del af koordinatorerne - så hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os i koordinationsgruppen.

Mange hilsner fra Faggruppekoordinatorerne
Anja Bilov (anjbi@aarhus.dk) og Morten Stampe Larsen (morla@mariagerfjord.dk)

Faggruppen er en vidensdelingsgruppe for os, som arbejder med sagsbehandling vedrørende bygge- og anlægsaffald herunder anvisning, klassificering, klager og forureninger involverende bygge- og anlægsaffald mm.

Vidensdeling mellem medlemmerne sker i form af debatter, hvor spørgsmål og erfaringer kan diskuteres. Det er også et forum, hvor ny viden kan deles.

Der vil også blive delt oplysninger om temadage, kurser m.m.

Faggruppen bliver bedst, hvis vi er gode til at bruge hinanden – både med spørgsmål og besvarelser. Der skal være plads til at dele både de gode og de mindre gode erfaringer, så vi alle kan lære af hinanden.

På sigt er ønsket med faggruppen, at der skal afholdes både fysiske og virtuelle netværksmøder, årsmøder og kurser. Til det har faggruppe-koordinatorerne dog brug for hjælp fra gruppens medlemmer. Både til at komme med emner og problemstillinger, men også til planlægning af møderne.

Overordnet ønsker vi, at der oprettes en ”aktivgruppe”, som skal være med til at planlægge de kommende netværksmøder, temadage, kurser og årsmøder. Til dette er alle medlemmerne i Bygge- og anlægsaffalds-netværket velkomne til at komme med input.

Hvis du har lyst til at være med i aktivgruppen, så hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os i koordinationsgruppen.

Mange hilsner fra Faggruppekoordinatorerne
Anja Bilov (anjbi@aarhus.dk) og Morten Stampe Larsen (morla@mariagerfjord.dk)

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev