Vandløbsregulativer

Formålet med gruppen er at udveksle erfaringer og viden i forbindelse med udarbejdelse af nye vandløbsregulativer. Herunder også afledte miljø- og habitatkonsekvensvurderinger samt relevante klagenævnsafgørelser.

Fagligt er området i stærk udvikling og har større og større fokus i forvaltningen af offentlige vandløb. Med mange usikkerheder i forhold til kravene til regulativerne og tilknyttede undersøgelser, er der et behov for formidling og deling af den nyeste viden.

Gruppen er også et forum for sparring og diskussion af konkrete problemstillinger lige fra formuleringer og fraser til hydrauliske og tekniske spørgsmål.

Deling af erfaringer vedrørende eksempelvis proces, format og lignende, kan være til stor hjælp for kommuner der er ved at starte revisionsprocessen op.

Faggruppen kan fungere som springbræt for dannelse af egentlige ERFA-grupper. Der kan aftales møder, faglige oplæg, ekskursioner, mindre kurser og lignende.

Alle er velkomne i gruppen både med og uden erfaringer inden for regulativrevision og uanset om revisionsprocessen allerede er i gang eller om den blot er på tegnebrættet.”

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev