Biogas

Velkommen til vor nye faggruppe Biogas

Faggruppens formål:

1. At indsamle, formidle og udveksle erfaringer og viden indenfor biogasanlæg, herunder affald til biogasanlæg, godkendelse og VVM-behandling af biogasanlæg – i regi af den offentlige forvaltning. 
2. At styrke fagområdet, så der opnås en høj kvalitet i sagsbehandling og opgaveløsning, også tværfagligt gennem kursusaktiviteter, temamøder, erfaudveksling og debatfora.
3. At skabe gode betingelser og rammer for sagsbehandling af spørgsmål om biogasanlæg i den offentlige forvaltning, således at sagsbehandlingen bliver den samme i alle kommuner.
4. Deltage aktivt i at udvikle og fremme et fælles fagligt forum for kvalificeret information og debat om den offentlige sektors opgaver inden for biogasanlæg og affald til bioforgasning.

 

 

 

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev