Jord- og Grundvandsforurening

Har du lyst at være med i EnviNas faggruppe for jord- og grundvandsforurening ?

Gruppen er for alle offentligt ansatte, der arbejder med jord- og grundvandsforurening, både i kommuner, regioner og i staten.

Vi inviterer til spørgsmål og vidensdeling mellem alle gruppens medlemmer, så vi sammen kan blive (endnu) bedre til vores opgaver og udnytte hinandens viden. Og de aktive medlemmer spreder gerne nyheder om rapporter, regler eller andet, der gør nytte i vores arbejde.

Meld dig ind, så vi kan hjælpe dig med svar på dine udfordringer og du kan øse ud af din viden!

Mange hilsner fra faggruppekoordinatorerne

Lisbeth, Lone og Tina

EnviNas faggruppe for jord- og grundvandsforurening

Gruppen er for alle offentligt ansatte, der arbejder med jord- og grundvandsforurening, både i kommuner, regioner og i staten.

Vidensdeling mellem gruppens medlemmer sker i form af debatter og sider, hvor ny viden eller spørgsmål kan spredes og diskuteres. Opret selv en ny debat – nemt og enkelt – brug link i højre side. Her er også oplysninger om særlige emner, efterhånden som der oprettes nye sider.

Jo mere vi alle bruger gruppen, jo klogere bliver vi sammen.

Hvis du har lyst til at bidrage med en indsats - fx en temadag, et kursus eller et andet tiltag, så sig endelig til - det er altid dejligt med aktivitet og nogen, der tager initiativ!!

Mange hilsner fra faggruppekoordinatorerne

Lisbeth, Lone og Tina

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev