Generalforsamling


EnviNas ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 29. maj 2024 kl. 17.30 til 18.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:
https://www.envina.dk/vedtaegter

1. Valg af dirigent og 2 referenter

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
v/formand Betina Stadager Cramer

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår
v/kasserer  Per Novrup

4. Fremlæggelse af budget og beslutning om kontingent for det kommende år
v/kasserer Per Novrup

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg jf. §6
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Per Novrup, Region Midtjylland (modtager genvalg)
Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune (modtager genvalg)
Carina Lippert, Skanderborg Kommune (modtager genvalg)


Valg af 2 suppleanter
Torben Hald, Slagelse Kommune ( modtager ikke genvalg)
Claus Hallingdal Bloch, Mariagerfjord Kommune (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Har du et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, så send en mail til foreningens formand på betb@kolding.dk  senest onsdag 
den 1. maj 2024 kl. 12.00.

Afholdes på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Tilmelding foretages samtidig med tilmelding til Natur & Miljø 2024.

Generalforsamlingen afholdes den 29. maj 2024 som en hybrid generalforsamling, hvilket betyder at du enten kan deltage fysisk i Nyborg eller virtuelt via Microsoft Teams. Vær opmærksom på det er alene fysisk fremmødte medlemmer, der kan deltage i en skriftlig afstemning.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og foregår i Nyborg kl. 17.30 - 18.30 i forbindelse med Natur og Miljø 2024. Deltagelse kræver aktiv tilmelding på mail@envina.dk inden 24. maj 2024, såfremt du deltager virtuelt. Der vil blive sendt en separat indkaldelse ud via Microsoft Teams senest mandag den 27. maj 2024.

Ønsker du at deltage fysisk, selvom du ikke er tilmeldt Natur og Miljø 2024, så bedes du give sekretariatet besked inden 24. maj 2024 på mail@envina.dk

Der vil blive serveret lidt koldt at drikke. 

Bestyrelsen ønsker vel mødt til alle !

Sommer
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev