Historik

Foreningens navn er EnviNa.

 

Navnet er den mundrette forkortelse af Environment og Nature og dermed har navnet både fortalt, hvad foreningen drejer sig om, og at den også har en international åre.

Foreningen har gamle aner. Og nu bliver det lidt kompliceret, oprindeligt blev Dansk Amtsvandassistentforening dannet i 1955. Foreningen tog senere og med flere mellemstationer navneforandringer til det mere mundrette DAVID - natur og miljømedarbejdere i amterne.
ALMA - Amternes LandskabsMedArbejdere blev dannet i 1993, ved en sammenlægning af Foreningen af amternes landskabsmedarbejdere (FALM) fra 1964 og Frednings Faglig Forening (FFF) fra 1982.

Kommunernes miljøfolk stiftede i 1986 deres egen forening, Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne (FMK).

ALMA og DAVID lagde sig i 2005 sammen, og blev til Foreningen af Miljø- og Naturmedarbejdere i Amterne (MINA).

De levede alle et aktivt liv med arrangementer af kurser og møder, og som basis for netværksdannelse mellem de offentligt ansatte medarbejdere i miljøsektoren.

Da amterne blev nedlagt og kommunerne sammenlagt i 2007, opstod der et akut behov for at sammenlægge FMK og MINA.
Den nye forening blev skiftet på en generalforsamling i 2006, og kom som sagt til at hedde EnviNa.

A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev