Jura på Envina

Ekspropriation - juridisk temadag

11. april 2024
UDSOLGT

Formål

Ekspropriation kan være et nødvendigt redskab for at realisere kommunal planlægning og infrastruktur. Kommunerne kan også selv blive udsat for ekspropriation i forhold til kommunalt areal. Hjemmelsgrundlaget til selve indgrebet findes i forskellige regelsæt, og processen er selvstændigt reguleret alt afhængig af, om det er lovligheds- eller erstatningsspørgsmålet, der anfægtes. Praksis er desuden i konstant udvikling og aktuelt spores en tendens til, at efterprøvelsen af lovlighedsspørgsmålet er blevet mere intens, og at fradrag for fordele indgår i højere grad ved erstatningsfastsættelsen.

Ekspropriation som juridisk disciplin og arbejdsområde kan være svært at overskue. Kurset vil derfor udover en gennemgang af reglerne tage afsæt i nyeste praksis og oplægsholdernes erfaringer i konkrete sager.

Målgruppe
Kommunale sagsbehandlere på tværs af fagområder, der arbejder med ekspropriation i forskellige sammenhænge, og som har behov for at have kendskab til både lovgrundlag, processer og ny praksis.
Underviser
Sarah Jano og Jens Flensborg fra Codex Advokater
Kontaktpersoner
Kursusprogram
Deltager antal
Minimum 25 deltagere og maksimum 58 deltagere
Tilmeldingsfrist
Kursusnummer
TM 13046
Kursussted
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
Danmark

klasdfj

Priser og rabatter
Pris A-medlem
1275 ekskl. moms (1593,75 kr. inkl. moms)
Pris B-medlem
1775 ekskl. moms (2218,75 kr. inkl. moms)
Early Bird rabat
Fratrækkes ovenstående priser
300 ekskl. moms (375,00 kr. inkl. moms)
Gælder i perioden: 03. januar 2024 - 26. februar 2024
Øvrigt

Bindende tilmelding.

Forplejning for dagen:
Morgenmad, frokost og kaffe/kage

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
 
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev