Vandløbets robusthed og kapacitet

01. - 02. oktober 2024

Formål

Klimahændelserne som medfører fortrinsvis større og hyppigere regnhændelser samt stigende grundvand giver udfordringer både i eksisterende og tæt befæstede byområder men også i nyudviklede områder.

Der er behov for at kigge helhedsorienteret på problematikken omkring håndtering af vand således, at der kan lægges en langsigtet plan, der sikrer at man over en årrække bruger investeringerne mest optimalt, og planlægning tager hensyn til de fremtidige behov samt ikke mindst natur – og miljø.

Myndigheden skal inden meddelelse tilladelse til regnvands betingede udledningstilladelser sikre, at den nødvendige hydraulisk kapacitet i vandløbet er til stede. En udledning må således ikke medføre hyppigere eller større oversvømmelser af vandløbet, end hvad der ville være tilfældet ved afstrømning fra vandløbets naturlige opland. Derudover skal der også sikres, at recipienten fortsat opnår eller bevarer sin målsætning. Der er brug for et redskab, som myndigheden kan bruge til at fastlægge et vandløbs hydrauliske kapacitet i et givent punkt, så det giver muligheden for at vurdere, hvor meget vand (pr. reduceret hektar) vandløbet må modtage i dette punkt, til brug for udarbejdelse af udledningstilladelser.

Hvornår er vandløb sårbar og hvornår kræves der sårbarhedsanalyse? Hvem skal betale og hvilken hjemmel kan der bruges til ansøger for at pålægge udarbejdelse og betaling af en sårbarhedsanalyse? Hvad er oplandsanalyse?
ette kursusforløb burde give svar på disse spørgsmål og giver mulighed for faglig inspiration og spændende diskussioner.  

Målgruppe
Vandløbs-, spildevands- og klimamedarbejdere
Kontaktpersoner
Kursusprogram
Deltager antal
Minimum 40 deltagere og maksimum 60 deltagere
Tilmeldingsfrist
Kursusnummer
TM 20032
Kursussted
Hotel GUESTapart
Tueager 5
8200 Aarhus N
Danmark

klasdfj

Priser og rabatter
Pris A-medlem
2300 ekskl. moms (2875,00 kr. inkl. moms)
Pris B-medlem
2800 ekskl. moms (3500,00 kr. inkl. moms)
Early Bird rabat
Fratrækkes ovenstående priser
300 ekskl. moms (375,00 kr. inkl. moms)
Gælder i perioden: 20. juni 2024 - 19. august 2024
Øvrigt

Bindende tilmelding.

Prisen er inkluderet følgende:
1. oktober 2024:
Morgenmad, frokost, kaffe/kage, aftensmad. 
1 overnatning.
2. oktober 2024:
Morgenmad, frokost

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
 
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev