Store Bassindag blev afholdt 13. juni 2024

Den 13. juni blev et spændende arrangement afholdt med 56 deltagere, som alle mødte op med god energi og spørgelyst. Programmet bød på en række interessante oplæg bl.a. input fra Miljøstyrelsen, skæve bade, energibesparelse og belastningsbaseret drift - der  var en konstruktiv dialog igennem hele dagen.

Der er allerede planlagt ny dato for afholdelse af et nyt arrangement - det bliver den 27. februar 2025.

Store Bassindag
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev