Riskovirksomheder - hvad er det?

Alt det, og meget mere blev drøftet på Risikotemadagen, som blev afholdt torsdag den 23. maj, af Miljøstyrelsen i regi af EnviNa.

Mere end 150 glade og engagerede kollegaer fra forskellige myndigheder havde fundet vej til Hotel Park i Middelfart.

Formiddagens oplæg i plenum handlede bl.a. om Miljøstyrelsens nye opdaterede vejledning til alle, der arbejder med risikovirksomheder. Den opdaterede vejledning "Risikohåndbogen" er i ekstern høring frem til 28. juni. Yderligere var der oplæg om samarbejde myndighederne imellem.​

En risikovirksomhed skal ud over en miljøgodkendelse udarbejde et risikodokument, som skal godkendes af miljømyndigheden, det lokale beredskab, arbejdstilsynet og politiet, hvor risikoen for uheld, brand, eksplosion og udslip skal vurderes.

Eftermiddagen bød på forskellige workshops, hvor der var mulighed for at gå mere i dybden inde for de forskellige myndighedsområder.

Og risikovirksomheder – hvad er så det?

En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den opbevarer en vis mængde af bestemte farlige stoffer. Hvor meget, virksomheden skal opbevare for at blive risikovirksomhed, er afhængig af, hvilke stoffer de har. Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark.

 

Risikotemadag
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev