Jura på Envina

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

07. december 2023
UDSOLGT

Dette arrangement er udsolgt.
Hvis du ønsker at komme på venteliste - så skriv til mail@envina.dk

Vi er allerede ved at kikke på arrangementer for 2024, hvor der er planlagt et kursus: Naturbeskyttelse

Formål

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser m.v.

At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter).

Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og
Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation.

Vi gennemgår, hvornår der skal laves en habitatvurdering og en vurdering af bilag IV-arter, og hvilke krav der er til vurderingen. Emnet er af stor vigtighed, da det er et hyppigt tema i klagenævnsafgørelser, og habitatreglerne omfatter en lang række afgørelser inden for miljø- og planlovgivningen.

Inden kurset er der mulighed for at indsende spørgsmål og cases, også vil oplægsholderen så vidt muligt inddrage spørgsmål/cases på kurset. Spørgsmål og cases skal indsendes skriftligt inden den 23. november 2023 til maibrittbruun@hotmail.com

Målgruppe
Sagsbehandlere der arbejder med natur, men også sagsbehandlere der arbejder med industri, landbrug, vandforsyning, plan- og byggeområdet mv., som gerne vil have et godt overblik og som arbejder på at identificere problemstillinger tidligt i myndighedsarbejdet.
Underviser
Mai-Britt Bruun, Miljøjura
Kontaktpersoner
Kursusprogram
Deltager antal
Minimum 15 deltagere og maksimum 25 deltagere
Tilmeldingsfrist
Kursusnummer
TM 13038
Kursussted
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
Danmark

klasdfj

Priser og rabatter
Pris A-medlem
2225 ekskl. moms (2781,25 kr. inkl. moms)
Pris B-medlem
2725 ekskl. moms (3406,25 kr. inkl. moms)
Early Bird rabat
Fratrækkes ovenstående priser
300 ekskl. moms (375,00 kr. inkl. moms)
Gælder i perioden: 23. februar 2023 - 24. oktober 2023
Yderligere rabat

Den udbudte kursuspris bliver lavere, jo flere tilmeldte der er over minimumsantallet.
Så tag fat i dine kollegaer rundt om i landet og gør god reklame for kurset.

600 ekskl. moms (750,00 kr. inkl. moms)
Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
 
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev