Næstformanden tog over på NM23

Natur- og miljøkonferencen startede lidt anderledes end forventet, da EnviNas formand mandag morgen kl. 8 meldte afbud pga. sygdom.

Der skulle bydes velkommen kl. 10, så konferencier Anja Philip havde nok at få styr på, da også KTC´s formand havde meldt afbud.

EnviNas næstformand Per Novrup havde derfor kort tid til at få styr på velkomsttalen, inden han skulle byde 450 konferencedeltagere velkommen til NM23 i Kolding.

Alt gik godt og både Per Novrup fra EnviNa og Christina Føns fra KTC fik skudt den store nationale konference godt i gang.

Imens sessionerne på de ni spor gik i gang, startede Per Novrup med at danne sig et overblik over aftenens generalforsamling i EnviNa. Her skulle også bydes velkommen, holdes en beretning samt vælges nye medlemmer til bestyrelsen.

Generalforsamlingen forløb godt med ca. 20 deltagere, der kunne høre, at EnviNa er en sund og aktiv forening, hvilket primært skyldes foreningens aktive medlemmer.

Foreningens formand Betina Cramer fra Kolding Kommune og bestyrelsesmedlem Karina Amdi Sørensen fra Nævnenes Hus blev genvalgt til bestyrelsen. Nye i bestyrelsen blev Carina Sparre Lippert fra Skanderborg Kommune og Anja Bilov fra Aarhus Kommune. Som suppleanter blev Torben Hald fra Slagelse Kommune og Claus Hallingdal Bloch fra Mariagerfjord Kommune valgt.

Efter en veloverstået generalforsamling var der tid til middag, networking, hygge og dans. Der blev snakket på kryds og tværs og alle så ud til at have en hyggelig aften.

På anden dagen var der både oplæg, workshops og ekskursioner og sidst på dagen kunne alle tage hjem med ny brugbar viden.

NM24 afholdes på Nyborg Strand den 29. og 30. maj 2024, hvor EnviNa og KTC håber på ligeså mange engagerede deltagere.

NM23 åbning
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev