Mulighed for økonomisk støtte til videndeling

I langt de fleste tilfælde skiftes man til at afholde udgiften til forplejning, når faggrupperne mødes for at videndele eller planlægge aktiviteter i EnviNa-regi. Sådan har det altid været og det betyder, at der ofte går flere år i mellem, at man har en udgift.

De sidste par år har bestyrelsen imidlertid fået henvendelser om økonomisk støtte til afholdelse af f.eks. møder i faggruppernes aktivgrupper. Det er bestyrelsens klare holdning, at det er vigtigt at bevare frivillighedskulturen og skiftes til at betale for f.eks. forplejning, men bestyrelsen er samtidig enig i, at det ikke skal være af økonomiske årsager, at møderne undlades.

Det er simpelthen altafgørende for EnviNa at have ildsjæle, som sætter en ære i at fremme videndeling, hvorfor det er vigtigt at kunne mødes i aktivgrupperne for at planlægge diverse aktiviteter.

Fremover er det derfor muligt at få betalt for forplejning til aktivgruppemøder, hvis værten ikke har mulighed for det. Kontakt sekretariatet på mail@envina.dk for yderligere information.

Det er ligeledes muligt at søge om økonomisk støtte til afholdelse af andre møder. Det kan f.eks. være formøder og møder i forbindelse med planlægning af årsmøder eller ekskursioner. Ansøgning sendes til mail@envina.dk

EnivNa
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev