Grundkursus for jordforureningsfolk

EnviNa fik midt juni afviklet et godt grundkursus for kommunale jordforureningsfolk. Kurset blev afholdt i Middelfart med 27 deltagere fra alle dele af landet. Stemningen var god, spørgelysten var stor og der var også god tid til networking.

Kursisterne fik opgraderet viden på både lovgivning, teknisk forureningsspredning og sagsbehandling. Der blev gennemgået både tilladelser, påbud og jordhåndtering. Opgaver undervejs gav kursisterne god mulighed for at bruge deres nye viden.

EnviNa håber på at kunne gentage kurset igen i 2026.

Grundkursus
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev