Det gode tilsyn - for kommunale sagsbehandlere og vandværker

16. maj 2024

Ikke mulighed for EARLY BIRD.

 Tilmeldinger sker på enten Danske Vandværker eller EnviNas hjemmeside. 

Formål

Kommunens tilsyn med vandværket kan for nogen være en frustrerende oplevelse – både for sagsbehandlerens og den driftsansvarliges vinkel. Men et tilsyn er en god anledning til at få gået vandværket igennem for at se om der er steder, der skal sættes ind for at sikre drikkevandets kvalitet og ansattes sikkerhed, og samtidig opnå en god dialog vandværk og kommunal sagsbehandler imellem.

Et godt tilsyn sikrer, at begge parter kommer ’stærkere’ ud på den anden side, og sammen opnår målet om at sikre kvaliteten af det vand, vandværket leverer.

Nøglen til det gode tilsyn findes i faglig indsigt og god dialog. Dette kursus vil give dig indblik i begge dele.

Kurset giver gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser, kursisten viden om tilsynets formål og indhold. Kursisten får indsigt i hvilke specifikke, tekniske ting, der kan blive gennemgået ved et teknisk hygiejnisk tilsyn samt hvilke hygiejnekrav og sikkerhedsvilkår vandværket skal leve op til.
Gennem indsigt og viden, vil kurset kunne bidrage til et styrket samarbejde mellem vandværk og kommune, så der sikres det bedste udbytte af tilsynet.

Undervejs vil der være konkrete eksempler på tilsyn med billeder fra forskellige vandværker, med gennemgang af tjekliste og af de observationer, der gøres undervejs i tilsynet.
Cases og øvelser vil give kursisten forståelse og indblik i modpartens rolle, og dermed medvirke til den gode dialog og kommunikation parterne imellem.

På kurset gennemgår vi:

 • Vandværkets opbygning – hvert vandværk har en unik opsætning
 • Teknisk vejledning og minimumskrav for tilsyn
 • Hvad er rollen som sagsbehandler?
 • Hvad er den driftsansvarliges rolle?
 • Angrebsvinklen for tilsynet – rådgiver eller fejlfinder? Gode råd og opfordringer, anbefalinger og vejledninger, orientere om kommende indsatser/planer (BNBO, Indsatsplan)
 • Konkrete eksempler på observationer fra tilsyn – billeder fra et vandværk set gennem en rådgivers briller.
 • Cases med billeder fra vandværk – diskussion af hvad der er i orden og ikke i orden, og hvad der skal ses efter ved et tilsyn.
Målgruppe
Kurset henvender sig til kommunale sagsbehandlere og de driftsansvarlige på vandværkerne.
Kontaktpersoner
Kursusprogram
Deltager antal
Minimum 25 deltagere og maksimum 40 deltagere
Tilmeldingsfrist
Kursusnummer
TM 10024
Kursussted
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
Danmark

klasdfj

Priser og rabatter
Pris A-medlem
1400 ekskl. moms (1750,00 kr. inkl. moms)
Pris B-medlem
2400 ekskl. moms (3000,00 kr. inkl. moms)
Øvrigt

Bindende tilmelding.

Forplejning for dagen:
Morgenmad, frokost og kaffe/kage

Tilmeldingsformular
Du skal være A eller B-medlem for at tilmelde dig kurset.
Er du allerede medlem, så kan du logge ind her.
 
A-Medlemsskab
 • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
 • Adgang til kurser med rabat
 • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
 • Adgang til kurser
 • Nyhedsbrev