Hent som PDF
Dato: 

20. + 21. juni 2017

Målgruppe: 

Natursagsbehandlere, miljømedarbejdere og andre med interesse for at den danske skovnatur

Formål: 

At få et større indblik i og forståelse for skovbiodiversitet. At blive fortrolig med gammelskovsarter og indikatorarter som kan anvendes til vurdering af en potentiel ammoniakfølsomhed

Sted: 

Danhostel Silkeborg, Åhavevej 55, 8600 Silkeborg

Pris: 

Medlemmer kr. 3.800,-. Ikke medlemmer kr. 4.400,-

Deltager antal: 

Minimum 20 deltagere og maks. 30 deltagere

Kontaktpersoner: 
Marianne Skaarup Lindhardt
Jammerbugt Kommune
Tlf. 7257 7204
msl@jammerbugt.dk
Kith Skovgaard
Herning Kommune
Tlf. 9628 9036
ngosj@herning.dk
Tilmeldingsfrist: 

Senest den 1. maj 2017. Tilmeldingen er bindende

Beskrivelse: 

Hovedfokus vil være relevante urter, græsser, mosser, laver og udvalgte svampe. Der vil desuden være fokus på generel skovøkologi og værdien af døde træer, naturlig hydrologi og kontinuitet. Der besøges forskellige skovtyper, på både tør og fugtig bund, med forskellig naturindhold.
Skovnaturtyper som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og habitatdirektivet vil også blive omfattet.
Om aftenen bestemmer (nøgler) vi arterne og der udarbejdes en udstilling

Kursusprogram: 
Underviser: 

Erik Aude

Antal dage: 

2 dage