I EnviNa er der en række faggrupper, hvor det er muligt at  udveksle viden og erfaring med ligesindede. 

Som medlem af EnviNa, kan du melde dig ind i den eller de faggrupper som dækker dit/dine arbejdsområder og dermed indsamle og udveksle erfaringer og viden, for at optimere og udvikle arbejdsmetoder, deltage i erfra møder med mere.

På nuværende tidspunkt findes nedenstående faggrupper.

Fagområde Affald
Ø Affaldsplanlægning og håndtering

Fagområde Grundvand
Ø Grundvand og drikkevand

Fagområde Industri
Ø Luftforurening
Ø
Miljøtilsyn 
Ø Risiko
Ø Støj

Fagområde International
Ø Internationalt arbejde

Fagområde Jord
Ø Jord- og Grundvandsforurening

Fagområde Landbrug
Ø Landbrug

Fagområde Ledelse
Ø Ledelsessystemer og Kvalitetsstyring

Fagområde Natur
Ø Fredninger
Ø
LIFE+
Ø
Natur
Ø Natura 2000

Fagområde Planlægning
Ø Jordvarmeanlæg
Ø Råstoffer
Ø Vandplaner

Fagområde Spildevand
Ø Spildevand i det åbne land - Vest
Ø
Spildevand i det åbne land - Øst
Ø Spildevand - Vest
Ø Spildevand - Øst
 

Fagområde Tværfaglig
Ø Borgerinddragelse
Ø Klagesager under miljøbeskyttelsesloven
Ø Klimatilpasning
 
Ø Miljøvagt
Ø VVM

Fagområde Vandløb
Ø Vandløb
Ø Vandløb, Dambrug
Ø Vandløb, Regulativer
Ø Vandløb, Sørestaurering

Faggrupperne er at finde på intranettet og er kun for medlemmer.

Login til intranettet findes via linket i venstre side