TM 41 - Biodiversitet

TM 41 - Mere biodiversitet i byernes grønne områder og i grøftekanterne

Afholdt den 12. november 2015 i Middelfart

 

    Anna Bodil Hald
Natur & Landbrug

 
    Carsten Horup
Vordingborg Kommune 

 
    Jens Reddersen
Nationalpark Mols Bjerge 

 
    Kirsten Lund Andersen
Aalborg Kommune 

 
    Martin Odgaard
Årstiderne Arkitekter 

 
    Michael Birch
NaturBiomasse 

 
    Rasmus Ejrnæs
Aarhus Universitet 
 
      
    Program