International

EnviNa´s Internationale Gruppe er i sagens natur tværfaglig. Gruppen repræsenterer EnviNa i flere internationale sammenhænge og tilstræber at indhente internationale informationer til alle EnviNa medlemmer og give information om, hvad der er på vej.
Gruppen søger, med dens faglighed, at påvirke de dagsordener, som er på vej – både i EU og internationalt
generelt samt i FN regi. Vi er generelt på et højt fagligt niveau i Danmark på miljøområdet, som vi søger at
dele med andre, hvilket vi ser som en vigtig opgave - men vi har også noget at lære fra det store udland.
Ligesom vi har samarbejde mellem kollegaer i EnviNa i Danmark, så er samarbejde med andre
professionelle i andre lande afgørende.
 
International Gruppe repræsenterer EnviNa i følgende internationale sammenhænge:
 
IFEH: International Federation of Environmental Health, www.ifeh.org
 
EFEH: European Federation of Environmental Health, http://ifeh.org/scripts/meetings.asp?type=7 som udgør
IFEH Europæiske Gruppe.
 
IMPEL: European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law,
www.impel.eu hvor International gruppe udgør Miljøstyrelsens kontaktfunktion til alle kommunernes
miljømedarbejdere.
 
Derudover varetager gruppen pva. EFEH og dermed EnviNa en observer status i IMPEL. Se IMPELs
 
I forhold til BREF (Best Available Technologies – Reference Notes) og nu vedr. BAT Conclusions så er
International gruppe medlem af MST Nationale følgegruppe vedr. BAT.
 
EnviNa Internationale Gruppe koordinerer EnviNa´s faglige inputs til kommende EU reguleringer på
miljøområdet i forbindelse med EU-høringer.
 
Alle EnviNa medlemmer, som har en LinkedIn profil kan bruge IFEH´s store netværk af specialister på tværs
af landegrænser via IFEH Interest Groups (IFEH SIG), http://ifeh.org/sig, hvilket i øvrigt blev sat i værk af
EnviNa, mens vi havde præsidentskabet af IFEH i 2014 – 2016.
 
Alle EnviNa grupper som ønsker at arbejde/samarbejde internationalt er velkommen til at kontakte EnviNa
International Gruppe, og vi vil gøre vores ypperste for at få det sat i stand.
 
Kontakt Henning Hansen på henning.hansen@ifeh.org eller 2030 4540.

Menu