IMPEL

Med hensyn til IMPEL (Danmark) så udgør Ole Winther Christensen den danske kontakt for MST – sammen med Henning og Jesper. Henning udgør EFEH kontakt til IMPEL fsa. EFEH observer.
Mens IMPEL for få år siden udelukkende vedrørte godkendelse og tilsyn med virksomheder og affald
eksport, så bør alle i EnviNa være opmærksomme på, at IMPEL i dag, efter ønske fra EU kommissionen,
også repræsenterer naturområdet.

Menu