Generalforsamling

Ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 06. juni 2018 kl. 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 referenter
2.
 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
v/formand Hans Peter Birk Hansen
3.
 
Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår
v/kasserer Kurt Møller
4.
 
Fremlæggelse af budget og beslutning om kontingent for det kommende år
v/kasserer Kurt Møller
5.
 
Behandling af indkomne forslag
(Bestyrelsen har indsendt forslag til vedtægtsændringer - se forslaget her)
6.
 

Valg jf. §6

                                                                    

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Per Novrup, Rigionmidtjylland (modtager genvalg)

Henrik Züricho, Sønderborg Kommune(modtager genvalg)
Torben Hold, Slagelse Kommune (vil gerne give plads til en anden)

Valg af 2 suppleanter
Jesper Ø. Christensen, Frederikshavn Kommune(genopstiller)
Randi Nielsen, Odense Kommune (genopstiller ikke)

7. Eventuel


Afholdes på MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning
Tilmelding foretages samtidig med tilmelding til Natur & Miljø konferencen

Bestyrelsen ønsker vel mødt til alle !