Advarselsmeddelelse

Submissions for this form are closed.
Hent som PDF
Dato: 

1. juni 2017

Målgruppe: 

Vandløbs- og spildevandsmedarbejdere

Formål: 

Myndigheden skal inden meddelelse tilladelse til regnvands betingede udledningstilladelser sikre, at den nødvendige hydraulisk kapacitet i vandløbet er til stede. En udledning må således ikke medføre hyppigere eller større oversvømmelser af vandløbet, end hvad der ville være tilfældet ved afstrømning fra vandløbets naturlige opland.

I afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet til Odder kommune i marts 2015 forestår en større udfordring med at fastlægge de enkelte vandløbs hydrauliske kapacitet, som varierer afhængigt af oplandstypen, eventuelle tilløb, samt hvor på vandløbsstrækningen man befinder sig. Der er brug for et redskab, som myndigheden kan bruge til at fastlægge et vandløbs hydrauliske kapacitet i et givent punkt, så det giver muligheden for at vurdere, hvor meget vand (pr. reduceret hektar) vandløbet må modtage i dette punkt, til brug for udarbejdelse af udledningstilladelser.

Sted: 

Huset Middelfart, Hindsgavn Allè 2, 5500 Middelfart

Pris: 

Medlemmer kr. 750,-. Ikke medlemmer kr. 995,-

Deltager antal: 

Minimum 40 deltagere og maks. 80 deltagere

Kontaktpersoner: 

Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Orbicon                                                                                                                       Kristiina Mardi, Fredericia Kommune                                                                                                                                   Susan Rosendal Bennetzen, Fredericia Kommune

 

 

Tilmeldingsfrist: 

Senest 28. april 2017

Kursusprogram: 
Antal dage: 

1 dag