Advarselsmeddelelse

Submissions for this form are closed.
Hent som PDF
Dato: 

7. + 8. juni 2017

Målgruppe: 

Natursagsbehandlere, miljømedarbejdere og andre med interesse for at identificere planter i den danske natur.
Udervisningen bliver niveaudelt, så både nybegyndere og rutinerede botanikere får rigt udbytte af kurset

Formål: 

At sætte deltageren i stand til at identificere de 40-50 mest almindelige og naturtypekarakteristiske graminoide planter i vegetativ tilstand uden brug af litteratur oggøre deltageren fortrolig med forskellig bestemmelses-litteratur.
At kursisten opnår større effektivitet ved gennemførelse af besigtigelser

Sted: 

Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Pris: 

Medlemmer kr. 4.200,-. Ikke medlemmer kr. 4.800,-

Deltager antal: 

Minimum 10 deltagere og maks. 20 deltagere.

Kontaktpersoner: 
Marianne Skaarup Lindhardt
Jammerbugt Kommune
Tlf. 7257 7204
msl@jammerbugt.dk
Tilmeldingsfrist: 

Senest den 4. maj 2017. Tilmeldingen er bindende.

Beskrivelse: 

Der gives en introduktion til nøglekarakterer og udvalgte arters økologi i felten, samt brug af bestemmelseslitteratur (nøgler). Der fokuseres på hovednaturtyper fra den tekniske anvisning til besigtigelse af naturarealer og lysåbne habitatnaturtyper samt på gode og effektive feltkarakterer til sikker og hurtig artsbestemmelse.
Hver lokalitet afsluttes med fælles repetition af arter og karakterer

Kursusprogram: 
Underviser: 

Erik Aude

Antal dage: 

2 dage