Advarselsmeddelelse

Submissions for this form are closed.
Hent som PDF
Dato: 

21. september 2017

Målgruppe: 

Kommunale sagsbehandlere

Formål: 

Formålet med temadagen er bl.a. at få belyst  konsekvenserne af den nye jordvarmebekendtgørelse, drøfte muligheder for lagring af jordvarme, skorstenseffekter samt etablering af jordvarmeboringer og grundvandsbeskyttelse. Temadagen afholdes med indlæg, hvorunder der er mulighed for at stille spørgsmål.  

Miljøstyrelsen gennemgår det nye i jordvarmebekendtgørelsen, om de faglige udfordringer der kan være i sagsbehandlingen og hvilke nye teknologier der er på vej på området. 

 

GEUS vil orientere om muligheder for at lagre varme i forskellige geologiske formationer samt belyse ”skorstenseffekter”. 

 

Brøndborerforeningen vil  komme ind på de udfordringer der er, når man skal etablere boringer og samtidig beskytte grundvandsinteresser. Hvad kan Kommunerne gøre for at sikre at boringsarbejdet udføres korrekt?

 

Sted: 

Fænø-Sund, Oddevejen 8, 5500 Middelfart

Pris: 

Medlemmer kr. 350,-. Ikke medlemmer kr. 700,-

Deltager antal: 

Minimum 30 deltagere og maks. 50 deltagere

Kontaktpersoner: 

Torben Hald, Slagelse Kommune, johal@slagelse.dk

Tilmeldingsfrist: 

Senest 24. august 2017. Tilmeldingen er bindende

Beskrivelse: 

Se program

Kursusprogram: 
Antal dage: 

1 dag