Hent som PDF
Dato: 

07. november 2017

Målgruppe: 

Både den nyansatte samt den erfarne medarbejdere

Formål: 

Modul VIII fokuserer på tilsyn/håndhævelse og myndighedspassivitet.
Det afsluttende kursusmodul sætter fokus på de retlige rammer for kommunernes tilsyn med og håndhævelse af de mange regelsæt, som de forgangne 7 moduler har omhandlet.
Et væsentligt element er regler for tilsyn efter den relativt nye tilsynsbekendtgørelse samt reglerne om brugerbetaling for tilsyn. Tvangsindgrebsloven vil ligeledes blive gennemgået efter en indføring i de retlige rammer for kommunens tilsynspligt, hvor der ikke er fastsat særlige regler herfor.
Kommunernes forskellige reaktionsmuligheder vil blive gennemgået, og en grundig indføring i valget mellem fysisk og retlig lovliggørelse vil være en del af dette modul.
Kursusmodulet afsluttes med den seneste teori og retspraksis om myndighedspassivitet. I mange lovliggørelsessager kan det give anledning til tvivl, hvorvidt kommunen har fortabt sin mulighed for at håndhæve reglerne pga. passivitet. Der kan ikke opstilles en generel regel om hvor lang tid, at der skal gå, før passivitet indtræder – det er en konkret vurdering. De centrale elementer i den konkrete vurdering bliver gennemgået

Sted: 

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800  Nyborg 

Pris: 

Medlemmer kr. 1.650,- Ikke medlemmer kr. 2.650,-

Deltager antal: 

Minimum 17 deltagere og maks 35 deltagere

Kontaktpersoner: 
Tilmeldingsfrist: 

Senest den 15. september 2017.
Tilmelding er bindende

Beskrivelse: 

EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2017 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur- og miljøforvaltning.
Vi udbyder 8 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder.
De juridiske grundkurser er målrettet såvel den erfarne kollega, som har brug for at få sin viden genopfrisket, som den kollega, som netop er startet i et nyt område. De juridiske grundkurser har til formål at sikre deltageren grundlæggende kendskab til de vigtigste regler og retspraksis såvel på de grundlæggende juridiske færdigheder, som enhver medarbejder i en offentlig forvaltning bør mestre, som de enkelte fagområder.
Specialiserede medarbejdere har (måske) en tendens til at fokusere på de fagområder, som de er ansvarlige for. Eksempelvis kan en medarbejder med ansvar for miljøgod-kendelse overse problemstillinger vedrørende jordforurening eller naturbeskyttelse, hvis de ikke har et grundlæggende kendskab til reglerne.
De juridiske grundkurser består af 8 moduler, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at få kendskab til de mest centrale sagsområder i natur- og miljøforvaltningen, hvor den enkelte medarbejder kan sikre en et godt tværgående kendskab til reglerne eller vælge de moduler, som er særligt relevante.
Kursusdeltagerne vil få udleveret en materialesamling samt et kursuscertifikat.
De gennemgående undervisere vil være partner Håkun Djurhuus og specialistadvokat Jacob Brandt fra Bech-Bruun, som har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder på natur- og miljøområdet. Begge er stærkt specialiseret i miljø-, naturbeskyttelses- og planret og blandt de førende advokater på området

Antal dage: 

1 dag