Advarselsmeddelelse

Submissions for this form are closed.
Hent som PDF
Dato: 

31. maj 2017

Målgruppe: 

Både den nyansatte samt den erfarne medarbejdere

Formål: 

Modul V fokuserer på affaldsreguleringen.
Affaldsreguleringen er kompleks og gennemsyret af EU-retlige direktiver og forordninger som udgør en speciel kombination med særegne danske traditioner og ordninger.
Deltagerne sikres en indføring i strukturen i affaldsreguleringen samt de centrale definitioner, som kommunen skal anvende i administrationen på området.
Den retlige ramme for affaldsplanlægning og vedtagelse af affaldsregulativer samt betydningen af affaldshierarkiet i forbindelse hermed. Affaldsgebyrer og affaldsafgifter er en central del af reguleringen på området.
Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33 giver til stadighed vanskeligheder i større og mindre projekter, hvor der anvendes affald. Seneste retspraksis fra nævnet og domstolene danner grundlaget for en afklarende gennemgang.
Tilsyn og håndhævelse på affaldsområdet kan give anledning til store fortolkningsspørgsmål, og nogle af de direkte gældende regler udlægges sammen med gennemførelsen af en diskussion af mulighederne for at håndtere henkastet affald.
Afslutningsvist fokuseres på samspillet mellem jordflytning og affald. Såvel ren som forurenet jord kan være affald, og affaldsreglernes betydning for håndteringen af jord er undervurderet

Sted: 

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800  Nyborg

Pris: 

Medlemmer kr. 1.650,- Ikke medlemmer kr. 2.650,-

Deltager antal: 

Minimum 17 deltagere og maks 35 deltagere

Kontaktpersoner: 
Tilmeldingsfrist: 

Senest den 24. marts 2017.
Tilmelding er bindende

Beskrivelse: 

EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2017 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur- og miljøforvaltning.
Vi udbyder 8 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder.
De juridiske grundkurser er målrettet såvel den erfarne kollega, som har brug for at få sin viden genopfrisket, som den kollega, som netop er startet i et nyt område. De juridiske grundkurser har til formål at sikre deltageren grundlæggende kendskab til de vigtigste regler og retspraksis såvel på de grundlæggende juridiske færdigheder, som enhver medarbejder i en offentlig forvaltning bør mestre, som de enkelte fagområder.
Specialiserede medarbejdere har (måske) en tendens til at fokusere på de fagområder, som de er ansvarlige for. Eksempelvis kan en medarbejder med ansvar for miljøgod-kendelse overse problemstillinger vedrørende jordforurening eller naturbeskyttelse, hvis de ikke har et grundlæggende kendskab til reglerne.
De juridiske grundkurser består af 8 moduler, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at få kendskab til de mest centrale sagsområder i natur- og miljøforvaltningen, hvor den enkelte medarbejder kan sikre en et godt tværgående kendskab til reglerne eller vælge de moduler, som er særligt relevante.
Kursusdeltagerne vil få udleveret en materialesamling samt et kursuscertifikat.
De gennemgående undervisere vil være partner Håkun Djurhuus og specialistadvokat Jacob Brandt fra Bech-Bruun, som har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder på natur- og miljøområdet. Begge er stærkt specialiseret i miljø-, naturbeskyttelses- og planret og blandt de førende advokater på området

Antal dage: 

1 dag