Advarselsmeddelelse

Submissions for this form are closed.
Hent som PDF
Dato: 

25. april 2017

Målgruppe: 

Både den nyansatte samt den erfarne medarbejdere

Formål: 

Modul IV fokuserer på naturbeskyttelse i bred forstand.
Reglerne om habitat og Natura 2000, § 3-områder og naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer vil blive gennemgået.  Der vil endvidere blive set på naturbeskyttelseslovens fredningsbestemmelser og reglerne om offentlighedens adgang.
Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer og den restriktive administration heraf er til stadighed genstand for
en heftig debat såvel politisk som i det offentlige forum.
Et centralt emne er den restriktive beskyttelse af de såkaldte Natura 2000-områder samt den generelle beskyttelse af udvalgte arter og plantetyper i henhold til habitatreglerne, idet reglerne definitivt kan hindrer projekters gennemførelse

Sted: 

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800  Nyborg

Pris: 

Medlemmer kr. 1.650,- Ikke medlemmer kr. 2.650,-

Deltager antal: 

MInimum 17 deltagere og maks 35 deltagere

Kontaktpersoner: 
Tilmeldingsfrist: 

Senest den 24. februar 2017.
Tilmelding er bindende

Beskrivelse: 

EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2017 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur- og miljøforvaltning.
Vi udbyder 8 særskilte juridiske grundkurser, som samlet eller hver for sig giver medarbejderne i de kommunale natur- og miljøforvaltninger mulighed for at blive indført eller ajourført på de centrale sagsbehandlingsområder.
De juridiske grundkurser er målrettet såvel den erfarne kollega, som har brug for at få sin viden genopfrisket, som den kollega, som netop er startet i et nyt område. De juridiske grundkurser har til formål at sikre deltageren grundlæggende kendskab til de vigtigste regler og retspraksis såvel på de grundlæggende juridiske færdigheder, som enhver medarbejder i en offentlig forvaltning bør mestre, som de enkelte fagområder.
Specialiserede medarbejdere har (måske) en tendens til at fokusere på de fagområder, som de er ansvarlige for. Eksempelvis kan en medarbejder med ansvar for miljøgod-kendelse overse problemstillinger vedrørende jordforurening eller naturbeskyttelse, hvis de ikke har et grundlæggende kendskab til reglerne.
De juridiske grundkurser består af 8 moduler, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at få kendskab til de mest centrale sagsområder i natur- og miljøforvaltningen, hvor den enkelte medarbejder kan sikre en et godt tværgående kendskab til reglerne eller vælge de moduler, som er særligt relevante.
Kursusdeltagerne vil få udleveret en materialesamling samt et kursuscertifikat.
De gennemgående undervisere vil være partner Håkun Djurhuus og specialistadvokat Jacob Brandt fra Bech-Bruun, som har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder på natur- og miljøområdet. Begge er stærkt specialiseret i miljø-, naturbeskyttelses- og planret og blandt de førende advokater på området

Antal dage: 

1 dag