Hent som PDF
Beskrivelse: 

På kurset vil forskellige udbydere af BAT-teknologier give en kort gennemgang af driften af anlæg.
Gennemgang af teknikkerne og teknologiblade.
Nye staldsystemer bl.a. slagtekyllingestald, gulvudsug m.flere
Kontrol af vilkår omkring: SyreN, Skrabeanlæg – logger/timer og Gylleforsuring
Vi vil se konkrete eksempler på udformningen af disse anlæg og få vist, hvordan det er muligt, at kontrollere om anlægget drives i overensstemmelse med vilkår i miljøgodkendelser.
Miljøkryds

Hent som PDF
Beskrivelse: 

Gennemgang af de 3 love, hvad er vigtigt at huske og have for øje, når der sagsbehandles i den tekniske forvaltning, både dagligdags opgaver og principielle opgaver.
Få bedre kendskab til partsbegrebet, hvad skal med ved aktindsigt og hvem kan begære aktindsigt

Hent som PDF
Beskrivelse: 

Aktuelle emner og problemstillinger inden for den nye regulering

Hent som PDF
Beskrivelse: 

Gennemgang af lugt‐begreber og IT‐ansøgningsystemets resultater til lugtberegning
Hvilke ”knapper” har betydning for lugtberegningen på forskellige husdyrbrug herunder bl.a. stipladser
Lugtberegninger / OML

Sider

Subscribe to RSS - Landbrug