Erfaringsdag om miljøtilsynskampagner

-Stjæl en kampagne og gør den til jeres egenJ

Temadagen er en tværkommunal dag med vidensdeling og udveksling af konkrete erfaringer fra miljøtilsynskampagner både landbrugs – og virksomhedskampagner. Formålet er, at præsentere mange forskellige bud på allerede udførte kampagner, så kom og giv dine erfaringer ud til andre og lær af dine kollegaers kampagner. Alle deltagere opfordres til at tage deres egne kampagner med (hvis der er materiale til udlevering, tjekskemaer, plan for kampagnen, evaluering af kampagnen m.m.). 

Afholdes den 12. januar 2017 i Middelfart

Nærmere information følger